Đơn hàng tiện CNC Đài Bắc

Tuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản • Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản • Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò • Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ • Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ • Tuổi: 20-30 tuổi • Yêu cầu: – Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đề
Đơn hàng  tiện CNC Đài Bắc

Tuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi

Tuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đề

https://www.youtube.com/watch?v=smpDrcs9qYE&t=1310shttps://www.youtube.com/watch?v=smpDrcs9qYE&t=1310s
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đềTuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đềTuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi


• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đềTuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đềTuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đềv