Các đơn hàng xkld Nhật Bản tháng 11 năm 2017 lương cực cao, đãi ngộ tốt

Tổng hợp các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 11 năm 2017, đơn hàng siêu tốt, lương cực cao
Các đơn hàng xkld Nhật Bản tháng 11 năm 2017 lương cực cao, đãi ngộ tốt

Tuyển 8 nữ làm đóng hộp thực phẩm chức năng tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng hộp thực phẩm chức năng và thuốc bổ
• Số lượng tuyển: 08 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải, cao từ 1m50 trở lên, hòa đồng, khỏe mạnh
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 134.000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 93,000Yên /Tháng ( tương đương 18,56tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 03/11/2017
Xuất cảnh đầu tháng 5/2018


Tuyển 04 lao động làm trồng và thu hoạch nho tại tỉnh Yamanashi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Yamanashi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Trồng và thu hoạch nho
• Số lượng tuyển: 02 nam và 02 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 lao động
• Tuổi: 20-33 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– khỏe mạnh, chỉ lấy người khu vực miền bắc, không hút thuốc
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 132.000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 94,000Yên /Tháng ( tương đương 18,76tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 03/11/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 03 nữ làm đóng gói và kiểm tra sản phẩm nhựa tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói và kiểm tra sản phẩm nhựa
• Số lượng tuyển: 03 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nữ
• Tuổi: 18-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– thuận tay phải, người có trách nhiệm với công việc
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 132.000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 90,000Yên /Tháng ( tương đương 17,96tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 01/11/2017
Xuất cảnh đầu tháng 5/2018


Tuyển 20 nam làm giàn giáo, cốt thép tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Làm giàn giáo và cốt thép
• Số lượng tuyển: 20 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 60 nam
• Tuổi: 18-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– thuận tay phải, người có trách nhiệm với công việc, chăm chỉ, khỏe mạnh, không xăm mình
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 151.000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 101,000Yên /Tháng ( tương đương 17,20,15tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 01/11/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018