Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 9 năm 2017 đơn hàng siêu tốt, lương cực cao

Tổng hợp các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 9 năm 2017, đơn hàng siêu tốt, lương cực cao
Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 9 năm 2017 đơn hàng siêu tốt, lương cực cao

Tuyển 09 nam và 25 nữ làm đóng gói công nghiệp tại tỉnh Saitama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Saitama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói công nghiệp
• Số lượng tuyển: 09 nam, 25 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nam, 40 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, Nam cao 168cm, nặng 65kg trở lên, nữ cao 153cm trở lên,có sức khỏe tốt, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực trong công việc.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 146,467 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,73tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 6/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 15 nam làm lắp đặt tủ đông tại tỉnh Saitama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Saitama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Lắp đặt tủ đông
• Số lượng tuyển: 15 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 27 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, Nam cao 168cm, nặng 65kg trở lên, nữ cao 153cm trở lên,có sức khỏe tốt, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực trong công việc.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 146,467 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,73tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 6/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 09 nữ làm sản xuất mì tại tỉnh Kagawa Nhật Bản ( đơn hàng 1 năm )
• Địa điểm làm việc: Kagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: sản xuất mì
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, khỏe mạnh, ý thức tốt, chăm chỉ, ưu tiên biết tiếng Nhật.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 128,923 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 93,946Yên /Tháng ( tương đương 19,475tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018


Tuyển 18 nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Aomori Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aomori Nhật Bản
• Công việc cụ thể: chế biến thủy sản
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 30 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, ưu tiên tiếng Nhật tốt, chăm chỉ, ưu tiên có kinh nghiệm làm CBTS.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 126,534 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,289Yên /Tháng ( tương đương 19,34tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 5/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 09 nam làm gia công kim loại phụ kiện điều hòa tại tỉnh Osaka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công kim loại phụ kiện điều hòa
• Số lượng tuyển: 09 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nam
• Tuổi: 20-23 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm làm cơ khí.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 148,731 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 105,067 Yên /Tháng ( tương đương 21,78tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 15/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 60 nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản
• Số lượng tuyển: 60 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 80 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm làm chế biến thủy sản.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 136,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 101,000 Yên /Tháng ( tương đương 20,93tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 9/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 12 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 28 nữ
• Tuổi: 20-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm làm chế biến thực phẩm.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 138,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,9tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 9/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018


Tuyển 30 nữ làm gia công nhựa tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Shizuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công nhựa
• Số lượng tuyển: 30 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 54 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm làm gia công nhựa.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 132,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 82,000 Yên /Tháng ( tương đương 17tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018


Tuyển 9 nữ làm chế biến mì udon tại tỉnh Kagawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Kagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến mì udon
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 130,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 94,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,48tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018


Tuyển 15 nữ và 12 nam làm in ấn tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Shizuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: In ấn
• Số lượng tuyển: 15 nữ, 12 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 30 nữ, 25 nam
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 140,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 90,000 Yên /Tháng ( tương đương 18,65tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018


Tuyển 09 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Aomori Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aomori Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 126,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 88,000 Yên /Tháng ( tương đương 17,85tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 16/9/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018

< a name="179aomori">
Tuyển 09 nữ làm chế biến rau củ tại tỉnh Aomori Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aomori Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến rau củ
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 15 nữ
• Tuổi: 18-26 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 124,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 86,000 Yên /Tháng ( tương đương 17,87tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 17/9/2017
Xuất cảnh tháng 2/2018


Tuyển 21 nữ làm may tại tỉnh Hyogo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May quần áo thời trang
• Số lượng tuyển: 21 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 46 nữ
• Tuổi: 22-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 141,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,95tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 26/9/2017
Xuất cảnh tháng 4/2018


Tuyển 30 nữ làm may tại tỉnh Gifu Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Gifu Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May quần áo thời trang
• Số lượng tuyển: 30 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 53 nữ
• Tuổi: 18-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 130,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 80,000 Yên /Tháng ( tương đương 16,63tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 30/9/2017
Xuất cảnh tháng 11/2017


Tuyển 15 nữ làm sản xuất bánh kẹo tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Kumamoto Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Sản xuất bánh kẹo
• Số lượng tuyển: 15 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 27 nữ
• Tuổi: 18-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 123,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,74tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/9/2017
Xuất cảnh tháng 2/2018

< a name="209okinawa">
Tuyển 09 nữ làm bảo trì tòa nhà tại tỉnh Okinawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Okinawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Sản xuất bánh kẹo
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 130,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 90,000 Yên /Tháng ( tương đương 18,7tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/9/2017
Xuất cảnh tháng 2/2018


Tuyển 18 nữ làm may quần áo trẻ em tại tỉnh Tokushima Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tokushima Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May quần áo trẻ em
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 32 nữ
• Tuổi: 18-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 124,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 90,000 Yên /Tháng ( tương đương 18,7tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 17/9/2017
Xuất cảnh tháng 1/2018


Tuyển 15 nữ làm điện tử tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Lắp ráp bản mạch máy in
• Số lượng tuyển: 15 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 26 nữ
• Tuổi: 20-27 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Cao 153cm trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 140,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 97,000 Yên /Tháng ( tương đương 20,16tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/9/2017
Xuất cảnh tháng 1/2018


Tuyển 09 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Gunma Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Gunma Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 nữ
• Tuổi: 18-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 155,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000 Yên /Tháng ( tương đương 20,78tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/9/2017
Xuất cảnh tháng 1/2018


Tuyển 06 nam làm cốt thép tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: cốt thép
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 13 nam
• Tuổi: 23-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 146,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 101,000 Yên /Tháng ( tương đương 21,tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 25/9/2017
Xuất cảnh tháng 3/2018


Tuyển 06 nam làm gia công gỗ ép tại tỉnh Nara Nhật Bản (đơn hàng 1 năm )
• Địa điểm làm việc: Nara Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công gỗ ép
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 13 nam
• Tuổi: 29-34 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 175,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 147,000 Yên /Tháng ( tương đương 30,55tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 29/9/2017
Xuất cảnh tháng 1/2018


Tuyển 18 lao động làm sản xuất đồ nội thất tại tỉnh Tochigi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tochigi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Sản xuất đồ nội thất
• Số lượng tuyển: 12 nam và 06 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nam, 14 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 140,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 93,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,33tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 22/9/2017
Xuất cảnh tháng 2/2018


Tuyển 21 nam làm chế biến gia cầm tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến gia cầm
• Số lượng tuyển: 21 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 40 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Cao 165cm trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 140,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 91,000 Yên /Tháng ( tương đương 19tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/9/2017
Xuất cảnh tháng 3/2018


Tuyển 09 nam làm dệt tại tỉnh Totori Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Totori Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Quay máy dệt sợi
• Số lượng tuyển: 09 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nam
• Tuổi: 20-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 128,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,74tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 26/9/2017
Xuất cảnh tháng 4/2018


Tuyển 06 nam làm thu hoạch rau củ tại tỉnh Gunma Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Gunma Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Thu hoạch rau củ
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 11 nam
• Tuổi: 20-27 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Cao 170cm trở lên
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 140,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 98,000 Yên /Tháng ( tương đương 20,23tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 25/9/2017
Xuất cảnh tháng 12/2017


Tuyển 12 nam làm hàn, phay tiện cnc tại tỉnh Aichi Nhật Bản ( đơn hàng kỹ sư)
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Hàn, Phay tiện cnc
• Số lượng tuyển: 12 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 27 nam
• Tuổi: 22-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cẩn thận, chịu khó, ý thức tốt.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 200,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 153,000 Yên /Tháng ( tương đương 31,8tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 22/9/2017
Xuất cảnh tháng 1/2018