Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tháng 8 năm 2017

Tổng hợp các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 8 năm 2017, đơn hàng siêu tốt, lương cực cao
Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tháng 8 năm 2017

1. Tuyển 02 nam làm cốp pha tại tỉnh Kagawa Nhật Bản ( đơn hàng 1 năm ) 
• Địa điểm làm việc: Kagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Cốp pha
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 130,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 80,000Yên /Tháng ( tương đương 16,345tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 1/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

2. Tuyển 03 nữ làm may tại tỉnh Osaka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May mặc
• Số lượng tuyển: 03 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực tốt
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 144,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 106,000Yên /Tháng ( tương đương 21,65tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 2/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018

3. Tuyển 02 nam làm phay tiện tại tỉnh Kanagawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Kagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Phay tiện
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 20-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 163,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 111,000Yên /Tháng ( tương đương 22,679tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 3/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

4. Tuyển 02 nam làm sản xuất thùng carton tại tỉnh Fukuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Sản xuất thùng carton
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 19-26 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 132,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 89,000Yên /Tháng ( tương đương 18,184tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 3/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018

5. Tuyển 02 nam làm kỹ sư hàn tại tỉnh Tochigi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Saitama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Lắp ráp và hoàn thiện hệ thống điện dân dụng
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 26-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn
– Tốt nghiệp đại học trở lên, tiếng nhật tối thiểu N4
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 214,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 154,000Yên /Tháng ( tương đương 31,464tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 4/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

6. Tuyển 02 nam làm chống thấm tại tỉnh Osaka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chống thấm
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 05 nam
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 152,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 105,000Yên /Tháng ( tương đương 21,453tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 5/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

7. Tuyển 02 nam làm kỹ sư thiết kế bộ phận tầu điện tại tỉnh Hyogo Nhật Bản ( đơn hàng lương cực cao)
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Kỹ sư thiết kế bộ phận tầu điện.
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 24-38 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn
– Tốt nghiệp đại học trở lên, tiếng nhật tối thiểu N4, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 4000,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 350,000Yên /Tháng ( tương đương 71,510tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 5/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

8. Tuyển 02 nam đóng gói công nghiệp tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói công nghiệp
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 07 nam
• Tuổi: 20-26 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 148,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,797tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 7/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

9. Tuyển 02 nam làm kỹ sư thiết kế kim loại tấm tại tỉnh Yokohama Nhật Bản ( đơn hàng lương cực cao)
• Địa điểm làm việc: Yokohama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Kỹ sư thiết kế kim loại tấm
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 24-38 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn
– Tốt nghiệp đại học trở lên, tiếng nhật tối thiểu N4, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 400,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 350,000Yên /Tháng ( tương đương 71,510tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 7/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

10. Tuyển 02 nam làm buộc thép tại tỉnh Fukuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Buộc thép
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 05 nam
• Tuổi: 20-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 150,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 105,000Yên /Tháng ( tương đương 21,453tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 7/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

11. Tuyển 02 nữ làm đóng gói công nghiệp tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói công nghiệp
• Số lượng tuyển: 02 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 07 nữ
• Tuổi: 20-26 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, cao 1m60 trở lên
– Thị lực tốt
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 148,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,797tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 7/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018

12. Tuyển 03 nam làm hàn tại tỉnh Osaka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Hàn tay
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 07 nam
• Tuổi: 23-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 152,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 111,000Yên /Tháng ( tương đương 22,679tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 8/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

13. Tuyển 03 nam làm cốp pha tại tỉnh Nara Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nara Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Cốp pha
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 07 nam
• Tuổi: 25-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 132,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000Yên /Tháng ( tương đương 19,409tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 8/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018

14. Tuyển 06 nữ làm bảo trì tòa nhà tại tỉnh Fukuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Bảo trì
• Số lượng tuyển: 06 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 20-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 132,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,797tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 8/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

15. Tuyển 02 nam làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Fukuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 23-27 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 126,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 88,000Yên /Tháng ( tương đương 17,797tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 9/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018

16. Tuyển 03 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Fukuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 03 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nữ
• Tuổi: 19-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 126,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 88,000Yên /Tháng ( tương đương 17,979tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 9/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

17. Tuyển 04 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hiroshima Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 04 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 10 nữ
• Tuổi: 19-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 126,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 88,000Yên /Tháng ( tương đương 17,979tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 9/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018

18. Tuyển 05 nữ làm may mặc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hiroshima Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May mặc
• Số lượng tuyển: 05 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 18 nữ
• Tuổi: 20-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 137,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 86,000Yên /Tháng ( tương đương 17,571tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

19. Tuyển 02 nam làm hàn bán tự động tại tỉnh Osaka và Hyogo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka và Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Hàn bán tự động
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 05 nam
• Tuổi: 19-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 128,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 79,000Yên /Tháng ( tương đương 16,140tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

20. Tuyển 03 nam làm ốp lát chùa, miếu, lăng tại tỉnh Hyogo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Ốp lát chùa, miếu, lăng
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 08 nam
• Tuổi: 18-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 108,000Yên /Tháng ( tương đương 22,066tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

21. Tuyển 04 nam làm lắp ráp và hoàn thiện hệ thống điện dân dụng tại tỉnh Saitama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Saitama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Lắp ráp và hoàn thiện hệ thống điện dân dụng
• Số lượng tuyển: 04 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 07 nam
• Tuổi: 20-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 150,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,431tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 21/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

22. Tuyển 04 nữ làm mạ điện tại tỉnh Hyogo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Mạ điện
• Số lượng tuyển: 04 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 14 nữ
• Tuổi: 20-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 134,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,797tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 23/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018

23. Tuyển 04 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 04 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 150,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,431tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 23/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018

24. Tuyển 03 nữ làm trồng dâu tây tại tỉnh Tochigi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tochigi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Trồng dâu tây
• Số lượng tuyển: 04 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nữ
• Tuổi: 18-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 120,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 80,000Yên /Tháng ( tương đương 17tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 16/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

25. Tuyển 15 nữ và 18 nam làm chế biến hàu tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hiroshima Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến hàu
• Số lượng tuyển: 15 nữ và 18 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 40 lao động
• Tuổi: 19-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

26. Tuyển 3 nữ và 6 nam làm gia công cơ khí tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Shizuoka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công cơ khí
• Số lượng tuyển: 3 nữ và 6 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 17 lao động
• Tuổi: 19-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 140,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 19,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

27. Tuyển 9 nữ làm trồng hành và dâu tây tại tỉnh Nagano Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagano Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Trồng hành và dâu tây
• Số lượng tuyển: 9 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 18-32 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn, hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 134,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000Yên /Tháng ( tương đương 19,4tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 28/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018

28. Tuyển 24 nữ làm may truyền thống tại tỉnh Shimane Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Shimane Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May truyền thống
• Số lượng tuyển: 24 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 50 nữ
• Tuổi: 19-37 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn, hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 125,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96,000Yên /Tháng ( tương đương 19,7tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 31/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 5/2018

29. Tuyển 30 nữ làm tạp vụ khách sạn tại tỉnh Tochigi Nhật Bản ( Đơn hàng 5 năm )
• Địa điểm làm việc: Tochigi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Tạp vụ khách sạn, văn phòng
• Số lượng tuyển: 30 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 50 nữ
• Tuổi: 18-32 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn, hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 131,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96,000Yên /Tháng ( tương đương 19,7tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 30/8/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018