Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 10 năm 2017

Tổng hợp các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 10 năm 2017, đơn hàng siêu tốt, lương cực cao
Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 10 năm 2017

Tuyển 03 lao động làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagasaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăm sóc bò sữa, chăn bò, vắt sữa bò 
• Số lượng tuyển: 02 nam, 1 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 7 nam, 5 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được, có sức khỏe tốt, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực trong công việc, ưu tiên người có kinh nghiệm
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 129.712 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,73tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018


Tuyển 02 nam làm dập kim loại tại tỉnh Aichi Nhật Bản ( đơn hàng kỹ sư )
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: dập kim loại
• Số lượng tuyển: 02 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 22-27 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành cơ khí trở lên
– Thuận tay phải , có sức khỏe tốt, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực trong công việc, biết sử dụng máy tính, ưu tiên đọc được bản vẽ
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 152,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 105,000Yên /Tháng ( tương đương 21,33tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 6/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 5 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Gunma Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Gunma Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm, đồ ăn nhanh
• Số lượng tuyển: 05 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 15 nữ
• Tuổi: 19-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn, không lấy ứng viên Nghệ An, Thanh Hóa 
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 155,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 110,000Yên /Tháng ( tương đương 22,23tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 6/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018


Tuyển 6 nam làm sơn kim loại tại tỉnh Kyoto Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Kyoto Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Sơn kim loại
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 17 nam
• Tuổi: 22-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải , không mù màu, sức khỏe tốt ưu tiên có kinh nghiệm sơn
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 144,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 107,000Yên /Tháng ( tương đương 21,71tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 1/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 18 nam làm bảo dưỡng ô tô tại tỉnh Hyogo Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Bảo dưỡng ô tô
• Số lượng tuyển: 18 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 54 nam
• Tuổi: 18-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được , không mù màu, sức khỏe tốt ưu tiên có kinh nghiệm làm sửa chữa và bảo đưỡng ô tô
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 148,529 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 101.477 Yên /Tháng ( tương đương 20,593tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 17/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018


Tuyển 06 nữ làm may tại tỉnh Osaka Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Osaka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May quần áo thời trang
• Số lượng tuyển: 06 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 nữ
• Tuổi: 19-36 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được , không mù màu, sức khỏe tốt có kinh nghiệm may quần áo thời trang 3 năm trở lên.
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 135,529 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100.000 Yên /Tháng ( tương đương 20,29tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 19/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 30 nữ làm chế biến cơm hộp tại tỉnh Ehime Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Ehime Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến cơm hộp
• Số lượng tuyển: 30 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 50 nữ
• Tuổi: 19-36 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được , không mù màu, sức khỏe tốt, chiu được áp lực công việc cao
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100.000 Yên /Tháng ( tương đương 20,29tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 1/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018


Tuyển 20 nữ làm chế biến thủy sản không gia nhiệt tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
• Số lượng tuyển: 20 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 35 nữ
• Tuổi: 19-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn 
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 138,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 97,000Yên /Tháng ( tương đương 19,6tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018


Tuyển 15 nữ làm may tại tỉnh Osaka Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Osaka Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May mặc
• Số lượng tuyển: 15 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 30 nữ
• Tuổi: 19-33 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm may
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 140,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,16tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 24/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018


Tuyển 70 lao động làm nhựa tại tỉnh Kagawa và Nara Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Kagawa và Nara Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Sản xuất các sản phẩm nhựa
• Số lượng tuyển: 30 nữ và 40 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 100 lao động ( cả nam và nữ )
• Tuổi: 20-32 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 140,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,16tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 19/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018


Tuyển 06 nữ làm chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chăn nuôi bò sữa
• Số lượng tuyển: 06 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 22 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 140,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,16tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 27/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 2/2018


Tuyển 09 nam làm ép, dập kim loại tại tỉnh Kanagawa Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Kanagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: ép, dập kim loại
• Số lượng tuyển: 09 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nam
• Tuổi: 20-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cơ khí
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 160,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 110,000Yên /Tháng ( tương đương 22,17tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 28/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018


Tuyển 60 nữ làm chế biến cơm hộp tại tỉnh Chiba Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Chiba Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến cơm hộp
• Số lượng tuyển: 60 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 100 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn, chịu được áp lực công việc cao
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 145,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 99,800Yên /Tháng ( tương đương 20,11tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 24/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018


Tuyển 18 nữ làm nông nghiệp tại tỉnh Aomori Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Aomori Nhật Bản
• Công việc cụ thể: THU HOẠCH LÊ, TÁO VÀ TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNH
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 36 nữ
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn, có kinh nghiệm làm nông nghiệp
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 130,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 86,000Yên /Tháng ( tương đương 17,33tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018

< a name=”1110iwate”>
Tuyển 06 nam làm hàn tại tỉnh Iwate Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Iwate Nhật Bản
• Công việc cụ thể: hàn
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 18 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn, ưu tiên lao động có kinh nghiệm làm hàn
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 140,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 90,000Yên /Tháng ( tương đương 18,14tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 11/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 3/2018


Tuyển 18 nữ làm điện tử tại tỉnh Chiba Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Chiba Nhật Bản
• Công việc cụ thể: lắp ráp linh kiện điện tử
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 18 nữ
• Tuổi: 20-26 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 140,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96,000Yên /Tháng ( tương đương 19,35tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 5/2018


Tuyển 12 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Tokyo Nhật Bản 
• Địa điểm làm việc: Tokyo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: CHẾ BIẾN THỊT DĂM BÔNG, XÚC XÍCH
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 26 nữ
• Tuổi: 20-33 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được, Chăm chỉ, nghiêm túc, không săm trổ, ko nhuộm tóc, hòa đồng, ngoan ngoãn
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 120,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 105,000Yên /Tháng ( tương đương 21,17tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 26/10/2017
Xuất cảnh đầu tháng 4/2018